Оферта

Виписка з ЄДР:

РЕКВІЗИТИ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТА:

ФОП Бойко M.M.

Адреса: с. Яструбичі, вул. Підгайна 2, Радехівська ТГ, Львівська область, 80215

Конт.тел +38 097 9534502

e-mail: z.boykom@gmail.com

Поточний рахунок UA133052990000026005041024883

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

ЄДРПОУ 3165111583

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – ОФЕРТА

на туристичні та екскурсійні послуги, замовлені на сайті https://zboykom.com

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) туристичної агенції «З Бойком – Z Boykom» – ФОП Бойко М.М (надалі – Виконавець), усім фізичним особам, що мають намір придбати туристичну послугу опубліковану на сайті https://zboykom.com та погоджуються з виконанням всіх умов, що прописані в даному договорі. Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://zboykom.com, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://zboykom.com  за допомогою якого забезпечується відображення інформації про основні вимоги до оформлення документів та правил подорожувань; строки і порядок замовлення екскурсійного чи іншого туристичного обслуговування; оплати готельного обслуговування; дату і час початку та закінчення подорожі; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, інформацію про партнерів туристичної агенції, тощо.

1.2. Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Виконавцем і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.

1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його послуг.

1.4. Турист — Користувач, який здійснив акцепт оферти.

1.5. Учасник подорожі – Турист.

1.6. Замовлення — запит Туриста на отримання туристичного обслуговування згідно обраних на Веб-сайті туристичних послуг – може подаватись на сайті, на електронну адресу туристичної агенції, через соціальні месенджери VIBER, MESSANGER, WHATSUP, TELEGRAM, FACEBOOK, INSTAGRAM.

1.7. Виконавець – туристична агенція «З Бойком – Z Boykom», яка на законних підставах публікує ціни та умови надання туристичного обслуговування на Веб-сайті.

1.8. Туристична послуга — послуга перевезення, екскурсійні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з подорожуванням,  послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг.

1.9. Організаційний збір (Орг. збір)– вартість туристичних послуг які надаються Виконавцем Туристу.

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець забезпечує реалізацію туристичних послуг відповідно до зробленого Туристом замовлення, а Турист зобов’язується оплатити послуги за встановленим розміром

2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Туристом своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «підтвердити замовлення», на етапі реєстрації користувача, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами публічного договору-оферти» на веб-сайті Виконавця, після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Туристом та Виконавцем.

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання туристичних послуг, яка розміщена на Веб-сайті, Турист має право на власний розсуд обрати будь-які туристичні послуги, розміщені Виконавцем на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті ціною протягом терміну дії пропозиції за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

3.2. Замовлення обраних туристичних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення».

3.3. В процесі підтвердження обраного замовлення Турист вказує наступні особисті дані та дані щодо усіх подорожуючих з ним осіб:

 • прізвище, ім’я, по-батькові (згідно паспорта, який буде використовуватися при подорожі); • дата народження; адресу прописки; • мобільний телефон; електронну адресу.

3.5. Турист підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на веб-сайті Виконавця, а також даних подорожуючих разом з ним осіб і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

3.6. Заміна учасників подорожі або зміна особистих даних будь-якого з учасників подорожі (Туристів) в оформленому замовленні може призвести до втрати сили погоджених у замовленні цін, так як для зміни цих даних учасника в замовленні може бути необхідним здійснення скасування бронювання або повернення квитків по цьому замовленню і здійснення нового бронювання для Туриста. Таким чином, Турист приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданні особистих даних пасажирів, та по заміні учасників подорожі.

3.7. Перед підтвердженням та оплатою замовлення на Веб-сайті, Турист повинен ознайомитись з деталями та програмою подорожі; умовами обов’язкового страхування; датою і часом початку та закінчення подорожі; ціною і порядком здійснення оплати; характеристикою транспортних засобів, правилами застосування, умовами повернення, скасування або обміну вибраної послуги. Зазначена інформація у доступній, наочній формі розміщується у відповідному розділі Веб-сайту.

3.8. Підтвердження замовлення обраних туристичних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» та після зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3.9. Після підтвердження замовлення обраних туристичних послуг на Веб-сайті, система автоматично направить Туриста на сторінку оплати. Турист оплачує виставлений рахунок на оплату туристичних послуг банківським переказом на розрахунковий рахунок Виконавця платежем за допомогою банківської картки або готівкою в касу банку. Турист має право оплатити частину туристичних послуг у вигляді авансу, що не може становити менше 30% вартості послуг. У випадку сплати авансу, решту вартості послуг Турист зобов’язаний оплатити не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку надання туристичних послуг. Якщо повна оплата не здійснена, то за 7 (сім) календарних днів до початку надання туристичних послуг – бронювання автоматично скасовується, а сума весеного авансу – анулюється, без можливості повернення. Факт оплати, означає згоду Туриста з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію туристичних послуг та/або відмовити у туристичному обслуговування за обраними туристичними послугами до моменту оплати Туристом підтвердженого замовлення.

3.10. Після оплати туристичних послуг система Веб-сайту Виконавця автоматично зберігає повідомлення з деталями туристичних послуг в особистому кабінеті.

3.11. Послуги Виконавця надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Туристом відповідних туристичного послуг.

3.12. Умови будь-яких змін до оформлених для поїздки документів (електронних квитків, паперових квитків, і т.д.), так само як і інші умови надання послуг Виконавцем, регламентуються цим договором-офертою, Законом України «Про туризм», а також іншими законодавчими актами, і можуть передбачати накладення штрафних санкцій на Туриста.

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. через Веб-сайт та повідомлення надавати Туристу усю необхідну інформацію щодо туристичних послуг;

4.1.2. негайно сповіщати Туриста про обставини, що перешкоджають здійсненню туристичного обслуговування або сповільнюють його здійснення;

4.1.3. сприяти захисту інтересів Туриста у випадку ненадання або неналежного надання туристичних послуг з вини компаній-контрагентів;

4.1.4. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов’язані з виконанням цього договору-оферти.

4.1.5. підтвердити оплату туристичних послуг, шляхом направлення на електронну адресу або іншим зручним Туристові способом (телефонний дзвінок, соціальні мережі);

4.1.6. інформувати Туриста електронною поштою або телефоном у випадку неможливості надати туристичні послуги в силу обставин, що не залежать від Виконавця;

4.1.7. Виконавець не несе відповідальності перед Туристом, не повертає сплачену вартість туристичних послуг й компенсацію за моральний збиток за:

4.1.7.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату послуг;

4.1.7.2. несвоєчасне внесення змін чи ануляцію замовлення Туристом;

4.1.7.3. помилкові відомості (неправдиву інформацію), зазначені Туристом при оформленні замовлення через Веб-сайт, в тому числі помилкових відомостей про осіб, що подорожують разом із Туристом;

4.1.7.4. ненадання Туристом особам, що з ним подорожують, повної та достовірної інформації щодо подорожі, передбаченої цим договором і законодавством в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності;

4.1.7.5. за неявку чи запізнення Туриста (осіб, що з ним подорожують) на реєстрацію у встановлене місце відправлення;

4.1.7.6. за недотримання Туристом (особами, що з ним подорожують) встановлених Перевізником правил поведінки.

4.1.7.7. збитки, що нанесені Туристу (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;

4.1.7.8. шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Туриста (осіб, що з ним подорожують), з вини Перевізника;

4.1.7.9. збитки, спричинені Туристу (особам, що з ним подорожують) , у випадку відміни рейсу Перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів Перевізника. Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг, пред’являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу;

4.1.7.10. невідповідність наданих послуг необґрунтованим очікуванням Туриста (осіб, що з ним подорожують) і їх суб’єктивній оцінці;

4.1.7.11. неможливість Туриста (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Туриста (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп’яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

4.1.7.12. невикористання Туристом (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

4.1.8. При відмові Туриста від оплачених туристичних послуг

4.1.8.1 за 7 календарних днів до часу виїзду, ми повертаємо оплату в обсязі 90% на Вашу банківську картку.

4.1.8.2 за 6-3 дні до виїзду, ми Вам повертаємо 50% вартості туру.

4.1.8.3. за 2 і менше днів до виїзду – вартість поїздки не повертається.

4.1.8.4. Ми повертаємо 90% оплати туру за умови важкої хвороби в тому числі переломи, а також у випадку смерті близької людини.

4.1.8.5. Ми не повертаємо кошти, якщо у Вас застуда, вірусне захворювання, Covid – 50% оплати переносимо на майбутні Ваші поїздки, а тому вже як забронювали місце в поїздку, – то бережіть себе і рідних – або ж подаруйте мандрівку комусь з друзів і хай поїдуть замість Вас.

4.2. Турист зобов’язується:

 4.2.1. надавати необхідні документи та інформацію для здійснення Виконавцем належного туристичного обслуговування;

4.2.2. надати Виконавцю список осіб, які подорожують разом із Туристом та необхідну інформацію щодо таких осіб;

4.2.3. оплачувати послуги Виконавця в строки та відповідно до умов, визначених в даному договорі-оферти;

4.2.4. дотримуватись, та забезпечити дотримання особами, що подорожують разом із Туристом, вимог державних органів, пов’язаних з організацією нерегулярних туристичних перевезень чи перевезень залізницею;

4.2.5. нести матеріальну відповідальність за порушення громадського порядку у місцях перебування, транспорті, а також за псування майна у тимчасових засобах розміщення.

4.3. Повернення грошових коштів за невикористані (анульовані, скасовані), з вини Туриста, оплачені туристичні послуги не здійснюється. Будь-яка зміна дат, зміна кількості подорожуючих осіб, зміна кількості номерів готелю, типу номерів готелю є фактичною відмовою від туристичного обслуговування і вартість туристичних послуг, при цьому, Туристу не повертається.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Турист несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Туриста з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, затримки на залізниці, тощо.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за недотримання безпосередніми постачальниками послуг або їх представниками умов бронювання та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників.

5.5. Турист бере на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних для подорожі документів, включаючи правила вакцинації. Виконавець не несе відповідальності за незнання або недотримання Туристом зазначених вимог.

5.6. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Туриста, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 робочих днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

5.7. Вся інформація, що надається Туристом при бронюванні послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Турист.

5.8. Виконавець не несе відповідальність за упущену Туристом можливість використання оплачених туристичних послуг, що виникла внаслідок зміни планів Туриста.

VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов’язань Сторонами.

VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 7.1. Укладаючи цей Договір, Турист підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

7.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору-оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.

7.3.Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору-оферти і виконується на підставі письмового (на папері) заяви Туриста. В такому випадку, договір оферти розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Туриста.

7.4. Укладенням цього договору-оферти, Турист підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються туристичній агенції «З Бойком» з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

7.5. Турист також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Туриста, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Туриста, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Туристу відомий і зрозумілий.